Membri

ASOCIAŢIA ROMÂNA A APEI, prin revista ROMAQUA, oferă spațiu pentru publicitate companiilor interesate în a-și promova imaginea, produsele și serviciile.
ROMAQUA are în prezent o frecvență de apariție de 8 numere/an cu un tiraj mediu de 500 de exemplare/număr și este difuzată către: operatorii de servicii de alimentare cu apă și de canalizare, importatori și producători de materiale și echipamente specifice domeniului apei, autoritățile publice centrale și locale, mediului academic, specialiștilor din sector etc.
Publicarea materialelor publicitare în cuprinsul revistei ROMAQUA asigură promovarea produselor, materialelor, tehnologiilor, serviciilor și a imaginii companiilor în cadrul întregului sector al apei.

Publicitate in ROMAQUA

Va rugam sa descarcati oferta noastra de publicitate in revista.
Descarca