Membri

Protocol de colaborare între Asociația Română a Apei (ARA) și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.), încheiat în data de 10.08.2011

Protocolul de colaborare intre Asociatia Romana a Apei si Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice s-a realizat avand in vedere interesul comun in dezvoltarea calitatii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, in promovarea si implementarea unei legislatii care sa asigure functionarea optima a pietei serviciilor publice din domeniul apei.

Principalele obiective ale acestei cooperari sunt: evaluarea legislatiei in vigoare si elaborarea de propuneri pentru imbunatatirea acesteia in vederea asigurarii unui cadru unitar si coerent al pachetului legislativ pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, monitorizarea aplicarii cadrului legislativ si insusirea acestuia la nivelul structurilor de conducere ale operatorilor de servicii publice de alimntare cu apa si de canalizare, sprijinirea operatorilor in rezolvarea unor situatii legate de interpretarea actelor normative incidente in sfera acestor servicii, precum si elaborarea in comun a unor proiecte de acte normative din domeniul serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare.

Pagina Oficiala A.N.R.S.C.