Membri

ADUNAREA GENERALĂ – 29 aprilie 2022 - Sinaia

Concluzii eveniment 29 aprilie 2022 Sinaia

Preşedintele Asociaţiei Române a Apei a prezentat CONCEPTUL „INDUSTRIA APEI CA PROIECT DE ȚARĂ”.

La Adunare au participat şi susţinut INTERVENŢII:

Domnul Ioan Marcel BOLOŞ, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (prin videoconferinţă)

Doamna Roxana MÎNZATU, Secretar de Stat - Departamentul pentru evaluare integrată și monitorizarea programelor finanțate din fonduri publice și europene - Guvernul României - Cancelaria Primului Ministru

Domnul Marcel-Alexandru STOICA, Secretar de Stat - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Domnul Constantin TOMA, Preşedinte Executiv - Asociația Municipiilor din România

Domnul Vasile ASANDEI, Vicepreşedinte - Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România

Domnul Cristian Romeo ERBAȘU, Preşedinte - Federația Patronatelor Societăților din Construcții.

Din motive obiective, Domnul Barna TÁNCZOS, Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor a avut o întâlnire informală cu membri ai Asociaţiei în preziua Adunării Generale.

Au mai participat ca invitaţi Doamna CADOR Anca, Director General - Direcția Generală Monitorizare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Domnul Vasile DĂRĂBAN, Preşedinte - Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din Domeniul Apei, Domnul Mircea GROSU, Director General Adjunct - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Domnul Gheorghe CONSTANTIN, Director - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Cu ocazia Adunării:
au fost semnate PROTOCOALELE DE COLABORARE ale Asociaţiei Române a Apei cu:

Asociația Municipiilor din România

Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România

Federația Patronatelor Societăților din Construcții

a avut loc CEREMONIA DE DESEMNARE CA PREŞEDINŢI DE ONOARE ai Asociaţiei Române a Apei a:

Domnului Costin BEREVOIANU

Domnului Felix STROE

care au adresat participanţilor alocuţiuni.

Derularea evenimentului

Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei Române a Apei, întrunită cu respectarea tuturor prevederilor legale şi ale Statutului Asociaţiei şi cu respectarea formalităţilor de convocare :

  • a aprobat Lista membrilor Asociației Române a Apei, ca urmare a dobândirii și pierderii calității de membru;
  • a ratificat hotărârile luate de structurile instituționalizate ale Asociației Române a Apei;
  • a aprobat Raportul de activitate al Asociației Române a Apei pe anul 2021;
  • a aprobat Raportul privind rezultatele înregistrate cu ocazia inventarierii patrimoniului Asociației Române a Apei, la data de 31.12.2021 și înregistrarea în evidențele contabile a valorificării inventarului ;
  • a aprobat execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Bilanțul Contabil pentru exercițiul financiar al anului 2021;
  • a aprobat Raportul Comisiei de Cenzori, Situațiile financiare pe anul 2021 și Descărcarea de gestiune a conducerii Asociației Române a Apei pentru anul 2021;
  • a aprobat Programul de activitate al Asociației Române a Apei pentru anul 2022;
  • a aprobat Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Asociației Române a Apei pentru anul 2022;
  • a aprobat Raportul privind Starea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din România în anul 2020 ,

în unanimitate (cu luarea în considerare a voturilor exprimate prin mijloace electronice de o parte a membrilor ai Asociaţiei);

  • a luat act de Informarea privind organizarea Forumului Regional al Apei “Dunăre-Europa de Est” 2022 , respectiv a Conferinţei Asociaţiei Române a Apei “Gestionarea infrastructurii de apă şi canalizare în contextul diminuării şi epuizării resurselor” , și a Expoziției de Specialitate “ExpoApa” - Ediția 22 .

Totodată, a avut loc lansarea noii platforme web integrate a Asociaţiei (www.ara.ro), dezvoltata de compania specializata IRDASYS (www.irdasys.ro).

Documentele Adunării Generale

au fost transmise electronic anterior evenimentului, înmânate participanţilor în format fizic şi/sau pe memory stick prin mapa evenimentului, dar pot fi accesate şi în noua platformă web, integrată, în zona destinat exclusiv membrilor Asociaţiei.

Materiale accesibile doar membrilor ARA autentificati
Accesati lista de materiale si documente