Membri

Gestionarea infrastructurii de apă şi canalizare în contextul diminuării şi epuizării resurselor

Conferinţa Tehnico-Stiinţifică - 27-28.10.2022, Bucureşti

In cadrul Forumului Regional al Apei “Dunăre-Europa de Est” 2022

Vă invităm să participați la Conferinţa Tehnico-Stiinţifică organizată de Asociaţia Română a Apei, în parteneriat cu Universitatea Politehnica Bucureşti şi Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Manifestările se adresează tuturor specialiştilor din Sectorul apei începând cu mediul academic, consultanţi, proiectanţi şi producători de echipamente, administratori ai resurselor de apă, operatori de alimentare cu apă şi de canalizare şi, nu în ultimul rând, publicului larg interesat de îmbunătăţirea performanţelor tehnice şi manageriale ale Sectorului.

SUBTEMELE CONFERINŢEI
1. Soluţii moderne pentru reducerea pierderilor de apă
2. Energia o resursă costisitoare, cu impact de mediu - reducerea consumurilor de energie şi producerea energiei din surse alternative
3. Tehnologii si căi pentru valorificarea subproduselor rezultate din epurarea apelor uzate. Nămolul din epurare - costuri si beneficii
4. Precipitaţiile urbane - resursă sau factor de stres?
5. Cât de aproape suntem de economia circulară? Soluţii de succes.