Membri

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A APEI (ARA) editează revista ROMAQUA din anul 1995, în prezent ajungând la numărul 120.

Revista ROMAQUA este o publicaţie tehnico-ştiinţifică din sectorul apei ce oferă servicii de informare, fiind singura publicaţie din sectorul apei din România care urmăreşte să prezinte ultimele ştiri şi informaţii cu privire la toate aspectele legate de acest sector, precum şi promovarea bunelor practici din domeniu.

Începând cu anul 2011, Revista este indexată în doua Baze de date internaționale de renume: “EAUDOC” si “RePEc”.

Începând cu anul 2014, revista a trecut de la șase apariții pe an la opt apariți pe an cu un tiraj mediu de 500 de exemplare/apariţie în format tipărit și 300 în format electronic.

Aria de interes a revistei ROMAQUA cuprinde toate aspectele serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare, de la managementul utilităţilor, la aspecte privind operarea sistemelor şi până la cooperare internaţională, precum: opinii, realizări tehnice şi tehnologice, cercetare ştiinţifică şi evenimente.

Din punct de vedere tematic, articolele tehnico-științifice au ponderea cea mai mare, urmate de cele care prezintă experiența și realizările operatorilor de servicii de alimentare cu apă și canalizare și managementul serviciilor de apă și canalizare și de cele în care sunt prezentate produsele și tehnologiile inovative.

Principalele tematici abordate în Revista ROMAQUA

 • Studii și cercetări;
 • Performanța POS Mediu;
 • Din experiența operatorilor;
 • Benchmarking;
 • Produse și tehnologii inovative;
 • Aspecte juridice;
 • Editoriale;
 • Cooperare internațională;
 • Interviuri;
 • Experiență internațională;
 • Legislație;
 • Apa în lume;
 • Standardizare;

In vederea stabilirii stadiului de dezvoltare al sectorului, cât şi a problematicilor din domeniu, revista ROMAQUA este distribuită şi gratuit către autorităţile publice centrale locale, mediului academic de specialitate şi Instituţiilor Financiare Internaţionale, urmărindu-se cunoaşterea de către reprezentanţii autorităţilor cu atribuţii în domeniu a tuturor aspectelor legate de sustenabilitatea sectorului.

COLEGIUL DE REDACȚIE

Redactor:
ec. Alina RAPCENCU

Secretariat de redacție:
Alina CIOMOȘ

EDITOR:
ASOCIATIA ROMANA A APEI

I.S.S.N.
1453 - 6986
Anul XXII
Oferta publicitate