Membri

László BORBÉLY: Consilier de Stat, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare DurabilăUn important politician etnic maghiar, care a contribuit semnificativ la dezvoltarea democratică a societății românești, atât ca unul dintre cei mai cunoscuți lideri ai Uniunii Democratică a Maghiarilor din România, cât și prin diferitele funcții de rang înalt deținute în Parlamentul României și Guvernul României în domeniul Afaceri Internaționale, Mediu și Dezvoltare Durabilă, Dezvoltare Regională și Infrastructură, pe care le-a îndeplinit cu profesionalism riguros, obținând rezultate importante. O performanță remarcabilă politică – timp de 20 de ani- susținută cu un solid sprijin pentru viața culturală în orașul Târgu Mureș, într-o încercare de a aduce reconcilierea comunității sale multi-etnice.

Experiență Profesională:

 • 2021 – prezent: vice-președinte al Rețelei Europene de Dezvoltare Durabilă (ESDN)
 • 2017 - prezent: Consilier de stat al premierului României pe tema dezvoltării durabile
 • 2014-2016 Vicepreședinte al Comitetului director al delegației române în Uniunea Inter-parlamentară
 • 2015-2016 Vicepreședinte al grupului 12+ din Uniunea Interparlamentară
 • 2008-2009 / 2012-2016 Președinte al Comisiei pentru afaceri externe a Camerei Deputaților din Parlamentul României
 • februarie - aprilie 2012: Vicepreședinte al Consiliului guvernator al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (PNUM)
 • Mai 2011 - aprilie 2012: Copreședinte al Consiliului ministerial european pentru mediu și sănătate
 • noiembrie 2010 - aprilie 2012: Membru al Comitetului ministerial european pentru mediu și sănătate
 • Mai 2010 - Mai 2011: Președinte al CSD 19 (Comisia Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă)
 • ianuarie 2010 - aprilie 2012: Ministru, Ministerul Mediului și Pădurilor din România
 • aprilie 2007 - decembrie 2008: Ministru, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței din România
 • decembrie 2004 - aprilie 2007: Ministru delegat, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din România
 • 1990-1996 / 2000-2016: Membru al Parlamentului României, Camera Deputaților
 • 1996–2000: secretar de stat, Ministerul Lucrărilor Publice și Planificării Regionale.
 • Educație

 • 2011: Titlul de doctorat în economie acordat de „Universitatea Babes Bolyai” din Cluj-Napoca pentru teza „Modele de dezvoltare regională în România și Uniunea Europeană”
 • 1983–1984: Studii postuniversitare - Academia de Studii Economice, București
 • 1973–1977: Institutul de Științe Economice, Universitatea din Timișoara
 • Ilie Vlaicu: Inițiatorul proiectului național "Industria apei ca proiect de țară" al Asociației Române a Apei  Ilie Vlaicu este un expert de referință în domeniul apei și canalizării, cu o carieră impresionantă ce îmbină expertiza academică cu experiența practică în industrie. Absolvind Universitatea Politehnica din Timișoara în 1986, a devenit un specialist în inginerie chimică și inginerie mediului, dobândind ulterior un titlu de doctor în inginerie la aceeași universitate în 2002.

  Începând din 1999, Ilie Vlaicu a jucat un rol esențial în cadrul Aquatim SA, operator regional de alimentare cu apă și canalizare. De-a lungul anilor, a progresat în organizație și a devenit Director general al Aquatim SA, poziție din care a contribuit la modernizarea și îmbunătățirea serviciilor de apă și canalizare în regiunea Timișoara.

  Cu o pasiune pentru educație și cercetare, Ilie Vlaicu este profesor asociat la Universitatea Politehnica din Timișoara. Acest rol îi permite să împărtășească cunoștințele și experiența sa vastă cu viitoarele generații de specialiști în domeniul apei.

  De asemenea, Ilie Vlaicu ca Președinte al Asociației Române a Apei, alături de toți reprezentanții operatorilor regionali de apă afiliați, are un rol cheie în inițierea Proiectului Național "Industria apei ca proiect de țară". Cu viziunea sa asupra dezvoltării durabile, a cărei parte integrantă este adaptarea la schimbările climatice, Ilie Vlaicu propune o reformă semnificativă în sectorul de apă, cu potențialul de a revoluționa modul în care acest sector se adaptează la noile provocări climatice.

  Prezența sa în conferința "AquaREC: Impactul economiei circulare asupra sectorului de apă din România", promite să aducă o valoare semnificativă. Ilie Vlaicu este recunoscut pentru abordarea sa perspicace asupra schimbărilor produse de tranziția la economia circulară în sectorul apei, oferind o radiografie completă și inspirațională asupra modului în care acest sector se poate adapta la noile realități economice și ecologice.

  Dr. ing. Călin Vasile NEAMȚU - Model de leadership în transformarea industriei apei  În lumea complexă a gestionării resurselor de apă, există uneori personalități care se disting prin forța lor, prin abilitățile lor excepționale și prin impactul lor semnificativ asupra domeniului. Călin Vasile NEAMȚU este cu siguranță una dintre aceste personalități.

  Cu o experiență de aproape un sfert de secol în industria apei, Călin Neamțu a urcat treptele ierarhice până la poziția de Director general al Companiei de Apă SOMEȘ SA, leader regional în domeniu. Acest parcurs strălucitor demonstrează nu doar dedicare și expertiză, ci și o viziune amplă asupra viitorului gestionării apei.

  În prezent, Călin Neamțu este responsabil pentru toate aspectele operaționale ale companiei, precum și pentru managementul activelor, mentenanță și calitatea serviciilor. Cu privire la managementul general al Companiei de Apă SOMEȘ SA, Călin Neamțu demonstrează o abordare proactivă și inovatoare.

  Unul dintre aspectele remarcabile ale carierei sale este rolul cheie pe care l-a avut în atragerea și derularea a nu mai puțin de cinci programe majore de investiții, beneficind de cofinanțare din partea Uniunii Europene, în valoare de peste 700 de milioane de euro. Aceste investiții au transformat infrastructura de apă din regiune și au avut un impact semnificativ asupra calității vieții locuitorilor.

  Educația sa solidă, cu o diplomă în Ingineria Civilă de la Institutul Politehnic Cluj, a fost consolidată prin experiența sa la Institutul Delft din Olanda, unde a participat la programul Aquanet. De asemenea, a investit în propria sa dezvoltare profesională, participând la numeroase cursuri de specialitate și de management.

  Călin Neamțu a fost și promotorul implementării managementului performanței resurselor umane la Companiei de Apă SOMEȘ SA, aducând o abordare modernă și eficientă în gestionarea echipei.

  Astfel, în calitate de Director General al Companiei de Apă SOMEȘ SA, Dr. ing. Călin Vasile NEAMȚU adaugă un element de atracție extraordinar conferinței AquaREC de la Cluj. Cu abilitățile și experiența sa, el reprezintă un model de leadership și un adevărat catalizator pentru transformarea industriei apei în România. Participanții la conferință vor avea privilegiul de a învăța de la un adevărat leader în domeniu și de a descoperi cele mai bune practici pentru gestionarea resurselor de apă, investițiile durabile și eficiența operațională. Călin Neamțu este un lider cu un impact semnificativ în industria apei, iar prezența sa la AquaREC este un moment pe care nu îl puteți rata.

  Csaba Bauer, manager Secție Tratare Apă compania Aquaserv
  Profesionistul care recreează de vreo 32 de ani un mediu sigur și transparent, într-un nucleu uman compact de mare clasă. Noi îi spunem, cu toată seriozitatea, acceleratorul epurării mureșene și nu ne-ar putea contrazice nimeni!

  Csaba Bauer este absolventul Facultății de Chimie Industrială din cadrul Politehnicii Timișoara, fascinat iremediabil de această știință, grație omului care a marcat indiscutabil chimia românească, dar și generații întregi de studenți, inginerul, chimistul, profesorul și membrul corespondent al Academiei Române, Vasile Cocheci, cel care i-a fost dascăl cu majuscule.

  În prezent, gestionează epurare plus tratare apă, rămâne indiscutabil fanul celei dintâi, a prins toată transformarea/modernizarea/europenizarea programelor și a perspectivelor din marele domeniu: infrastructură, oameni, dezvoltare, creștere, schimbare și, de ceva timp, îl secondează pe președintele Asociației Române a Apei, dr.ing. Ilie Vlaicu, din poziția de președinte al Comisiei principale de Epurare, pe tematici vitale: tehnologii și procese unitare, epurarea apelor uzate în mediul rural și sisteme inteligente, nămol de epurare/direcții de acțiune.

  Are un rol decisiv în Aquaserv, și-l exercită exemplar. E un om al apei până la ultima picătură de dorință și putere. E un „AȘA DA!”, în carne și oase.

  Aurelian Leonard Danu: Doctor în Bio-economie, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu & Expert Dezvoltare Durabilă - Academia de Studii Economice București  Peste 17 ani de experiență în instituții guvernamentale și private, păstrător al unor piloni educaționali serioși în dezvoltare durabilă, mobilitate urbană, transport, analiză legislativă aplicată, analiză socială și economică - studii de marketing și/sau satisfacție, analize de impact, studii de oportunitate/fezabilitate, dar și deținătorul unei experiențe de aproape două decenii în administrație publică, niveluri de top.

  Este cunoscut și recunoscut drept destinatarul unui lăudabil portofoliu specific parteneriatelor “tari”, cum ar fi cel cu prestigioasa instituție bancară internațională BERD ( benchmarking, platforme, strategii), fiind angrenat de-a lungul vremii în proiecte majore, cu impact, de rezonanță pentru comunitățile locale, regionale, naționale.

  În prezent, este expert în dezvoltare durabilă în cadrul Asociației Române a Apei, Consilier al președintelui ARA, dr.ing. Ilie Vlaicu, director al proiectului „AquaREC: Rolul economiei circulare asupra sectorului de apă din România”, proiect finanțat de către Departamentul de Dezvoltare Durabilă - Guvernul României și IRCEM Cluj-Napoca, expert tehnic în cadrul Centrului de pregătire a personalului din sectorului de apă – CPPSA.

  Aurelian Leonard Danu se numără printre rarii specialiști ai României în servicii publice versus contracte de delegare, dar și în implementarea unor proiecte pilot în ceea ce privește implementarea tehnologiilor sustenabile, un exemplu elocvent fiind utilizarea zeoliților – a clinoptilolitului de origine sedimentară – în tratarea apelor de fermă respectiv utilizarea lor în tratarea deșeurilor de fermă în vederea reutilizării lor în domeniul agriculturii, grație unei colaborări onorante cu ICPA.

  La Conferința AquaREC, Aurelian Leonard DANU va prezenta problematica interpretării principiilor DNSH în proiectele din sectorul de apă, un important accent fiind pe prezentarea unui model de metodologie în ceea ce privește auditul DNSH – anexa 6 din cadrul proiectelor finanțate prin PODD. Cu siguranță reprezentanții UIP-urilor sau ai autorităților publice locale vor considera aceste aspecte utile pentru asigurarea succesului proiectelor finanțate prin PODD.

  Elena-Simina Lakatos
  Interesele profesionale ale Dr.ing. ec. Elena-Simina LAKATOS sunt legate de economia socială și ingineria mediului cu accent pe economia circulară. Are cunoștințe, abilități și experiență economică și tehnică: deține un B.A. în economie (2007) și un B.A. cu „Diplomă de onoare” în Ingineria Materialelor și a Mediului (2010). Este doctor în Inginerie și Management (2011), după ce și-a susţinut teza de doctorat abordând tematica responsabilităţii sociale corporative – „Parteneriate între companii și ONG-uri pentru sustenabilitatea companiilor, cu accent pe ONG-uri”.

  În 2011, Dr.ing. ec. Elena-Simina LAKATOS devine parte a Departamentului de Management și Inginerie Economică a UTCN, fiind implicată în principal în următoarele domenii de cercetare și predare: Dezvoltare durabilă cu focus pe economie circulară, Management strategic cu focus pe economie socială, Evaluarea întreprinderilor și Marketing și Management internațional, direcție care o ajută să dezvolte Institutul pentru Economie Circulară și Mediu „Ernest Lupan” – IRCEM.

  Printre cele mai reprezentative rezultate, se numără înființarea și conducerea: Institutului pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan”- IRCEM, ocupând funcția de Președinte al institutului începând din octombrie 2012; Clusterului eco-inovativ pentru un mediu sustenabil – CLEMS, ocupând funcția de director executiv din 2016; Organizației Studenților de la Știința și Ingineria Materialelor și a Mediului – OSSIMM, președinte din 2008. A realizat activități didactice și de cercetare precum și activități instituționale, organizare de evenimente, toate reprezentând, în acelasi timp, compania atât în fața unui public larg, cât și în fața diverșilor colaboratori, atât naționali, cât și internaționali. A lucrat în relații de parteneriat cu reprezentanții instituțiilor publice, mediul privat, precum și mediul non-profit dezvoltând și dobândind experiențe în urma proiectelor derulate.

  Simina Lakatos este membru în cadrul Grupului de Coordonare ECESP (Platforma Europeană a Părților Interesate pentru Economie Circulară) din anul 2017 până în prezent, având o contribuție majoră la dezvoltarea conceptului de economie circulară în România în calitate de ambasador. În 2018, a fost invitată de către Organizația Națiunilor Unite la New York, în calitate de Expert în economia circulară, unde a avut loc Reuniunea Comună a Consiliului Economic și Social al Națiunilor Unite și al doilea Comitet al Adunării Generale, „Economia circulară pentru SDG: de la concept la practică”, unde a participat la dezbaterea privind trecerea la o economie circulară și cum poate aceasta atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU (SDG), stabilite în Agenda 2030, în cadrul ECESP.

  Ca inițiativă oglindă și integrată la ECESP, a dezvoltat platforma ROCESP (Romanian Circular Economy Stakeholder Platform). Această platformă a fost creată pentru a reuni inițiative, a face schimb de experiență, a evidenția probleme critice și a indica perspective pentru a putea reprezenta în Europa particularitățile românești în ceea ce privește economia circulară.

  Printre numeroasele realizări se numără și faptul că a contribuit la realizarea Strategiei naționale privind economia circulară, a Planul de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale privind Economia Circulară și a realizat împreună cu echipa sa, prima strategie de tranzitie spre economia circulară a unui oraș din România: „Strategiei privind tranziția de la economia liniară la economia circulară a Municipiului Buzău în conformitate cu directiva europeană UE 2018/848 și stabilirea planului de acțiune pentru orizontul de timp 2020-2030”: 2019 – 2020.

  Roxana - Lavinia Păcurariu
  Roxana Lavinia Păcurariu ocupă funcția de cercetător director la Departamentul de Educație, Instruire și Proprietate Intelectuală în cadrul IRCEM, având o experiență consolidată în domeniul tehnic și economic.

  Cu o formare academică ce îmbină Ingineria Economică Industrială (licență, 2014) cu Managementul în Ingineria Afacerii (master, 2016), Roxana a demonstrat un angajament profund în cercetarea aplicată în domeniul economiei circulare, așa cum reiese din lucrarea sa doctorală intitulată „Cercetări privind economia circulară”.

  Domeniile sale de interes, ce cuprind Economia Circulară, Marketingul, Dezvoltarea Durabilă și Managementul Strategic, evidențiază capacitatea sa de a aborda teme complexe cu o abordare interdisciplinară. Experiența sa în cadrul IRCEM, inclusiv participarea la numeroase proiecte de cercetare, subliniază competențele sale în domeniu și poziția sa de expert în temele discutate în cadrul proiectului "AquaREC".

  SORIN DAN CLINCI  Arhitect și urbanist cu pasiunea pentru dezvoltarea durabilă,Sorin Dan Clinci este o personalitate marcantă în domeniul arhitecturii și urbanismului din România. Absolvent al Facultății de Arhitectură și Urbanism, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Dan și-a dedicat cariera nu doar proiectării, dar și implicării active în proiecte de revitalizare urbană și dezvoltare sustenabilă. Dintre numeroasele sale realizări, a contribuit semnificativ la concursuri de soluții de arhitectură în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca, având rolul de manager de proiect (Reabilitare a Turnului Pompierilor, Revitalizare a malurilor râului Someșul Mic pe parcursul său intravilan, Extindere a Parcului Etnografic al Transilvaniei, Reamenajarea Parcului Feroviarilor, Pietonalizare a Ansamblului Strada Mihail Kogălniceanu şi Reabilitare a Dealului Cetăţuia).

  De asemenea, a avut o contribuție valoroasă ca expert în cadrul programelor europene de dezvoltare urbană și este co-fondator al Asociației Urbannect, dedicată revitalizării și activării spațiilor urbane.

  În ultimii ani, Dan a adus în prim plan discuțiile despre dezvoltarea urbană sustenabilă și economia circulară. Coordonând Departamentul de Dezvoltare Urbană Sustenabilă la Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan”, a reușit să unească lumea academică, cercetarea și mediul de afaceri în proiecte inovatoare.

  În contextul proiectului "AquaREC", expertiza și viziunea lui Dan sunt esențiale. Acest proiect are ca scop promovarea utilizării sustenabile a resurselor de apă și dezvoltarea durabilă în sectorul de alimentare cu apă și canalizare din România. Prin colaborarea cu diverse instituții și comunități, Dan și echipa sa își propun să sensibilizeze publicul cu privire la importanța conservării apei și implementarea principiilor economiei circulare. Participând la diverse conferințe și evenimente naționale și internaționale, precum Resilient and Sustainable Cities sau Urban Walk, Dan aduce o perspectivă unică și complexă asupra modului în care orașele și comunitățile pot deveni mai reziliente și sustenabile.