roenfrdeitrues
24 Ianuarie 2022

Descarcă PDF PDF Arrow 


FORMULAR DE ADEZIUNE

OPERATOR DE APĂ

            Asociația Română a Apei reunește într-o vastă rețea profesională toate pățile implicate în sectorul de alimentare cu apă, canalizare și epurarea apelor uzate. Ca membri operatori de apă pot înscrie operatorii de servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare. Având în vedere provocările prezentului, ne bucurăm că membrii noștri pot oferi soluții care vor revoluționa percepția asupra APEI, prin participarea activă în cadrul grupurilor de specialitate, conferințelor, prin publicarea de articole în revista ROMAQUA și nu numai. Toate acestea contribuie la dezvoltarea programelor strategice ale Asociației Române a Apei, unind astfel hotarele tradiționale dintre știința APEI și practică.

              Devenind membru al Asociației Române a Apei veți câștiga acces la cea mai activă rețea de specialiști din domeniu și veți beneficia de următoarele drepturi și facilități:

  • Participarea directă sau prin reprezentanți la luarea hotărârilor care privesc activitatea A.R.A.;
  • Alegerea organelor de conducere ale A.R.A. și alegerea în acestea;
  • Propunerea de soluții de îmbunătățire a activității;
  • Primirea la cerere a tuturor informațiilor disponibile din domeniu;
  • Accesul cu prioritate la fondul documentar A.R.A. fizic și/sau electronic;
  • Participarea în condiții avantajoase la manifestările științifice de profil sau ca reprezentanți la conferințe, simpozioane, congrese, în țară sau străinătate;
  • Recomandarea de noi membri; 
  • Publicitate în revista ROMAQUAîn condiții avantajoase;
  • Revista ROMAQUA în format electronic (8 numere/an).

Taxa de înscriere (se plătește o singură dată): 1000 RON

Cotizația (se plătește anual pentru Intervalul ianuarie - decembrie): 12000 RON


 

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Adresa de email nu este validă!!!
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

 


Luând act de prevederile Statutului Asociației Române a Apei și în dorința de a participa la realizarea scopului propus și de a beneficia de drepturile prevăzute, solicit înscrierea ca membru operator de apă.

Prin semnarea acestui formular sunt de acord ca ARA să-mi colecteze informațiile de mai sus în scopul înregistrării mele ca membru în baza de date cu membri ARA operatori de apă, cât și pentru transmiterea de comunicate sau alte informații dedicate membrilor operatorilor de apă.

 

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input