roenfrdeitrues
24 Ianuarie 2022

Descarcă PDF PDF Arrow 


FORMULAR DE ADEZIUNE

PERSOANĂ FIZICĂ

             Asociația Română a Apei reunește într-o vastă rețea profesională toate pățile implicate în sectorul de alimentare cu apă, canalizare și epurarea apelor uzate. Ca membri persoane fizice se pot înscrie specialiști și profesioniști din cadrul operatorilor de apă, din mediul academic (profesori și studenți), precum și alte personalități cu activitate recunoscută în domeniu. Având în vedere provocările prezentului, ne bucurăm că membrii noștri pot oferi soluții care vor revoluționa percepția asupra APEI, prin participarea activă în cadrul grupurilor de specialitate, conferințelor, prin publicarea de articole în revista ROMAQUA și nu numai. Toate acestea contribuie la dezvoltarea programelor strategice ale Asociației Române a Apei, unind astfel hotarele tradiționale dintre știința APEI și practică.

              Devenind membru al Asociației Române a Apei veți câștiga acces la cea mai activă rețea de specialiști din domeniu și veți beneficia de următoarele drepturi și facilități:

  • Participarea directă sau prin reprezentanți la luarea hotărârilor care privesc activitatea A.R.A.;
  • Propunerea pe linie profesională de soluții de îmbunătățire a activității domeniului specific;
  • Primirea la cerere a tuturor informațiilor disponibile din domeniu;
  • Accesul cu prioritate la fondul documentar A.R.A. fizic și/sau electronic;
  • Participarea în condiții avantajoase la manifestările științifice de profil sau ca reprezentanți la conferințe, simpozioane, congrese, în țară sau străinătate;
  • Recomandare de noi membri;
  • Revista ROMAQUA în format electronic (8 numere/an).

Taxa de înscriere (se plătește o singură dată): 100 RON

Cotizația (se plătește anual pentru Intervalul ianuarie - decembrie): 100 RON


 

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Adresa de email nu este validă!!!
Invalid Input
Invalid Input

Luând act de prevederile Statutului Asociației Române a Apei și în dorința de a participa la realizarea scopului propus și de a beneficia de drepturile prevăzute, solicit înscrierea ca membru persoană fizică.

Prin semnarea acestui formular sunt de acord ca ARA să-mi colecteze informațiile de mai sus în scopul înregistrării mele ca membru în baza de date cu membri ARA persoane fizice, cât și pentru transmiterea de comunicate sau alte informații dedicate membrilor persoane fizice.

NOTĂ: Formularul de adeziune este însoțit de o copie a actului de identitate cu mențiunea “conform cu originalul” și semnătură, în vederea respectării cerințelor Legii nr. 129/2019 - pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input