Membri

Revista ROMAQUA

Publicaţie a Asociaţiei Române a Apei (ARA), oferă servicii de informare fiind singura publicaţie din sectorul apei din România. Revista urmăreşte să prezinte ultimele ştiri şi informaţii cu privire la toate aspectele legate de apă şi canalizare

Revista ROMAQUA, publicaţie a Asociaţiei Române a Apei (ARA), oferă servicii de informare fiind singura publicaţie din sectorul apei din România. Revista urmăreşte să prezinte ultimele ştiri şi informaţii cu privire la toate aspectele legate de apă şi canalizare, precum si promovarea bunelor practici din sector.

ROMAQUA este o publicaţie tehnico-ştiinţifică din sectorul apei, cu o frecvenţă de apariţie de opt numere/an şi un tiraj mediu de 500 de exemplare/apariţie. În revistă sunt promovate soluţii pentru problemele de mediu care au impact asupra sectorului, precum şi articole tehnico-ştiinţifice în care este prezentat stadiul actual al studiilor şi cercetărilor din domeniu.

Rolul revistei ROMAQUA este de a menţine publicul de specialitate informat cu privire la cele mai importante evoluţii din întreaga lume, fiind o platformă eficientă pentru diseminarea informaţiilor de specialitate şi pentru comunicare în mediul profesional al serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din România.

Aria de interes a revistei ROMAQUA cuprinde toate aspectele alimentării cu apă, a canalizării şi a epurării, de la managementul utilităţilor, la aspecte privind operarea sistemelor şi până la cooperare internaţională, din categoriile: opinii, realizări tehnice şi tehnologice, cercetare ştiinţifică şi evenimente. ROMAQUA este o revistă tehnico-ştiinţifică de informare asupra noutăţilor din sectorul apei, de pe plan intern şi internaţional. De asemenea, revista are o parte ştiinţifică, indexată în bazele de date REPEC și EAUDOC.