Membri

Comunicat ADUNAREA GENERALĂ ARA 06 Aprilie 2023

Comunicat de presă

Adunarea Generală a membrilor Asociației Române a Apei

În data de 06 aprilie 2023 cu începere de la ora 11:00, la sala de conferințe a Hotelului “Ramada Parc” din București a avut loc Adunarea Generală a membrilor Asociației Române a Apei.

În prima parte a Adunării Generale, s-a derulat o reuniune de lucru a membrilor Asociației cu Doamna Oana Marie ARAT - Director General al Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastuctură Mare (Programul Dezvoltare Durabilă), abordându-se în principal fazarea proiectelor și sistemul de garanții. Ulterior, în cadrul evenimentului, a avut o intervenție Domnul Ionel TESCARU - Președintele Autorității Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, accentuând necesitatea corelării programelor de investiții cu obligațiile de conformare rezultate din Directiva (UE) 2020/2184 a Parlamentului European privind calitatea apei destinate consumului uman, transpusă în legislația națonală prin Ordonanța nr. 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman.

Asociația Română a Apei dezvoltă în continuare Conceptul ”Industria Apei ca proiect de țară” prin colaborarea cu autoritățile centrale și locale, dar și cu companiile private (constructori și consultanți) și cu mediul academic, în vederea reconstrucției sectorului de alimentare cu apă, motor de dezvoltare a economiei naționale.

Dr. Ing. Ilie Vlaicu
Președinte Asociația Română a Apei

  • Comunicat de presa complet in format PDF

    Descarcati