Membri

Comunicat Presa 31 mai 2022 Asociația Română a Apei

Ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

Deblocarea proiectelor cu finanțare europeană, o prioritate pentru companiile de apă

Finalul anului 2021 și prima parte a anului 2022, au fost caracterizate de reducerea sau blocarea ritmului de implementare al proiectelor care au în componență contracte de achiziție de lucrări și produse care au legătură cu respectivele lucrări sau care includ execuția de lucrări în cadrul prestării de servicii, toate acestea fiind perturbate de imprevizibilități generate de situația pandemică și/sau de conflictul armat din Ucraina, în contextul unei crize generalizate a prețului la energie, respectiv creșterea prețului la carburanți, gazele naturale și energia electrică, precum și la unele materii prime. Toate aceste evenimente succesive nu au putut fi prevăzute în mod firesc la data la care au fost elaborate și depuse ofertele în cadrul proceselor de achiziție.

Această stare de fapt a generat dezvoltarea unei comunicări permanente între Asociația Română a Apei și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. În urma acestui dialog în data de 9 mai 2022 a fost publicată OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale din cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

În cursul săptămânii trecute, pentru accelerarea implementării acestui act normativ, prioritar pentru sectorul de apă, la Hotelul Ramada Plaza a avut loc o reuniune de lucru între reprezentanții companiilor de apă din cadrul Asociației Române a Apei și reprezentanți ai Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, respectiv doamna Secretar de Stat Carmen MORARU și doamna Oana Marie ARAT - Director general, respectiv ai Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest prin domnul Petru ALBOI - Director executiv.

La nivelul acestei întâlniri au fost discuții constructive pe următoarele teme:

  • Metodologia privind întocmirea actelor adiționale la contractele de achiziție publică;
  • Metodologia de aplicare a formulelor de ajustare și revizuire a devizelor generale;
  • Metodologia privind modificarea contractelor de finanțare.

Aplicarea acestui act normativ, ca urmare a situațiilor descrise, va avea ca impact deblocarea proiectelor și implicit al finanțărilor acestora, în momentul de față circuitul economic fiind puternic perturbat de creșterile de prețuri din industria construcțiilor, componentele cele mai afectate fiind diferențele financiare uriașe din devizele de lucrări, acestea nereflectând corelarea cu prețurile actuale, practic punând în imposibilitate continuarea implementării acestora. În acest context, este nevoie de restabilirea echilibrului contractual în raport cu realitatea economică actuală, fapt care nu putea fi prevăzut la momentul semnării contractelor de lucrări și/sau a celor de produse aflate în strânsă legătură cu execuția lucrărilor. După parcurgerea etapelor prezentate în cadrul actualului act normativ, beneficiarul va solicita autorității de management/responsabile cu implementarea, constituirea rezervei de ajustare la contractul de finanțare în limitele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență”, a menționat în cadrul întâlnirii dl. Ilie Vlaicu, președintele Asociației Române a Apei.

De menționat este și faptul că, în domeniul apei, toate proiectele care fac obiectul acestei ordonanțe sunt circumscrise tematicii generale "INDUSTRIA APEI CA PROIECT DE ȚARĂ", strategie-cadru operaționalizată de către Asociația Română a Apei, care vizează inițierea și implementarea de proiecte cu finanțare europeană, derulate de către colegii noștri de la nivelul companiilor de apă din România.

În perioada următoare, Asociația Română a Apei, prin structurile sale, va asigura asistența tehnică necesară pentru toți membrii săi, în principal companiile de apă din România, în vederea implementării acestei ordonanțe și implicit în vederea deblocării fondurilor europene și implementării acestor proiecte, fiind totodată și un partener al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în ajustarea legislației și atragerea a cât mai multor proiecte care au ca obiectiv implementarea proiectului strategic al Asociației Române a Apei - "INDUSTRIA APEI CA PROIECT DE ȚARĂ" a declarat Ilie Vlaicu, președintele ARA.

Această întâlnire a suscitat un mare interes, la reuniunea propriu-zisă participând fizic 120 de persoane - reprezentanți ai operatorilor de apă din România, precum și 373 de persoane care au participat online prin intermediul platformei ZOOM.

  • Comunicat de presa complet in format PDF

    Descarcati