Membri

Urgentarea investițiilor din domeniul apei – o prioritate pentru Ministerul Proiectelor și Fondurilor Europene și Asociația Română a Apei

Comunicat de presă

Urgentarea investițiilor din domeniul apei – o prioritate pentru Ministerul Proiectelor și Fondurilor Europene și Asociația Română a Apei

Vineri, 8 iulie 2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Asociația Română a Apei (ARA) au avut o întâlnire online care a avut drept scop dinamizarea activității de investiții și creșterea a gradului de absorbție a fondurilor europene în sectorul apei. Discuțiile au fost coordonate de dl. Ioan Marcel BOLOŞ - ministrul MIPE și dl. Ilie VLAICU - președinte ARA. Au participat reprezentanții MIPE implicați în derularea proiectelor prin POIM, precum și cei peste 70 de reprezentanți ai companiilor de apă din România.

În momentul de față, prin POIM sunt alocate aprox. 4 mld. euro pentru proiecte dedicate sectorului de apă – alimentări cu apă, canalizare și stații de epurare – proiecte care privesc direct cetățenii din România. Discuția s-a concentrat pe găsirea unor soluții pentru deblocarea acestor proiecte, facilitând astfel atragerea a cât mai multor fonduri destinate sectorului de apă din cele puse la dispoziție României de către UE. 

În fapt, toate companiile din România au în derulare, în diferite faze, proiecte de alimentare cu apă sau construirea de stații de epurare si rețele de canalizare.

Dl. Ilie VLAICU, directorul general al AQUATIM S.A. Timișoara și președintele Asociației Române a Apei - ARA, a prezentat la nivelul întâlnirii aspecte problematice referitoare la implementarea proiectelor POIM, precum și găsirea unor soluții la nivelul MIPE și al Guvernului României pentru:

  • Definirea unor soluții pentru urgentarea absorbției fondurilor europene și realizarea lucrărilor atât de necesare românilor;
  • Reducerea efectelor negative generate de criza energetică, creșterea costurilor la materialele de construcție;
  • Găsirea unor soluții pentru urgentarea avizelor necesare demarării lucrărilor;
  • Stabilirea unor modalități de corelare a lucrărilor din domeniul apei cu cele din domeniul infrastructurii rutiere.
dl ioan marcel

În întâmpinarea solicitărilor companiilor de apă a venit și dl. Ioan Marcel BOLOŞ, ministrul investițiilor și proiectelor europene, care a intrat în dialog cu operatorii de apă ce derulează lucrări și sunt în momentul de față într-un blocaj, deschiderea MIPE fiind evidentă pentru găsirea celor mai bune soluții. Mai mult, discuțiile s-au concentrat nu numai pe oferirea unor soluții concrete pentru operatorii aflați în dificultate cu implementarea proiectelor de către ministrul Boloș, ci și discuțiile pe textul de ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative, document aflat în transparență decizională, putând fiind consultat pe site-ul MIPE de către toate părțile interesate.

În acest context, MIPE a manifestat totală înțelegere față de problemele ridicate de către reprezentanții operatorilor de apă, motivația propunerii de act normativ fiind subliniată de către ministrul Boloș: „Declanșarea crizei pe piața construcțiilor are un caracter imprevizibil și este considerată cauză care nu depinde de acțiunea părților contractuale, dar care afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor de infrastructură, dar și a celor de furnizare echipamente, consecința fiind blocarea implementării proiectelor și afectarea serioasă a indicatorilor pentru programe operaționale/naționale finanțate din fonduri, pe care România le are de îndeplinit în cadrul politicii de coeziune 2014-2020 sau alte politici europene relevante. Creșterile de costuri în domeniu conduc la necesitatea ajustării bugetelor aprobate în cadrul proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri europene încă de la momentul demarării proceselor de achiziție publică.

Problemele majore semnalate în implementarea proiectelor de infrastructură din sectorul transporturi și apă și apă uzată sunt determinate, în principal, de lipsa de corelare între elaborare/aprobare/ executare proiecte de reabilitare drumuri și aprobare/ executare proiectelor din sectorul de apă și apă uzată.” a opinat ministrul investițiilor și proiectelor europene, dl. Ioan Marcel BOLOŞ.

Concluziile întâlnirii s-au circumscris următoarelor aspecte deosebit de importante:

  • Asociația Română a Apei va transmite domnului ministru Marcel Boloș analiza realizată la nivelul operatorilor de apă care derulează proiecte POIM referitoare la timpi de avizare, precum și propuneri referitoare la reducerea acestor timpi pentru urgentarea implementării proiectelor;
  • O analiză a stadiului proiectelor și propuneri de soluții pentru deblocarea lor cu sprijinul MIPE sau a altor instituții centrale;

La rândul său, dl. ministru Boloș i-a asigurat pe reprezentanții companiilor de apă că va susține corelarea proiectelor de apă-canal cu cele de drumuri, va sprijini executarea resturilor de lucrări direct de către operatori în situația în care s-au reziliat contractele de lucrări, respectiv de aprobare a celor 10 elemente de cost semnificative necesare pentru ajustarea actualelor contracte de lucrări.

Ilie Vlaicu

În cadrul întâlnirii, președintele ARA a propus spre analiză reprezentanților MIPE și documentul de fundamentare a strategiei propusă de operatorii din România din domeniul apei și ARA - „Industria apei ca proiect de țară”.

Din această perspectivă, „Asociația Română a APEI – ARA este și va rămâne un partener activ al MIPE, al Guvernului României atât pentru găsirea unor soluții fezabile pentru deblocarea proiectelor aflate în derulare, ci și în ajustarea cadrului normativ din domeniul apei, astfel încât prin PODD sau PNRR să putem implementa cât mai multe proiecte, acestea fiind în beneficiul românilor, al celor pe care îi deservim zilnic prin activitatea noastră. Acest obiectiv este cu atât mai important cu cât, constatăm pe zi ce trece, că aceste proiecte pot contribui la o bună gestiune a resursei de apă, atât de importantă în actualele condiții impuse de seceta pedologică. Strategia „Industria apei ca proiect de țară” permite nu doar elaborarea de proiecte de alimentare cu apă, canalizare sau stații de epurare, ci înseamnă asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare pentru toți românii” a precizat dl. Ilie Vlaicu, președintele Asociației Române a Apei, în încheierea întâlnirii.

 

  • Comunicat de presa complet in format PDF

    Descarcati